contributor

contributor
talkininkas statusas T sritis informatika apibrėžtis Asmuo, prisidėjęs prie gaminio sukūrimo, gamybos arba platinimo, bet netapęs viso gaminio bendraautoriu arba savininku. Talkininkas gali turėti autoriaus teises tik jo padarytai kūrinio daliai arba tapti ↑modifikacijos autoriumi. Pavyzdžiui, programos lokalizuotojas gali tapti originalo talkininku, nes jis prisideda prie programos plitimo naujoje kalbinėje ir kultūrinėje aplinkoje, galbūt pastebi originalo internacionalizavimo arba kitokių klaidų ir apie jas informuoja jo autorių. Tačiau lokalizuotojas yra lokalizacijos autorius. Dar vartojama bendradarbis. atitikmenys: angl. contributor ryšiai: dar žiūrėkmodifikacijų autorius

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • contributor — con‧trib‧u‧tor [kənˈtrɪbjtə ǁ ər] noun [countable] someone who makes contribution S: • Nearly half of contributors changed from one pension fund to another last year. * * * contributor UK US /kənˈtrɪbjʊtər/ noun [C] ► one of the reasons why… …   Financial and business terms

 • contributor — I (giver) noun almoner, almsgiver, altruist, assignor, benefactor, bestower, donator, donor, granter, grantor, investor, patron, philanthropist, presenter, subscriber, supplier, supporter, testator, vouchsafer II (contributor) noun abettor,… …   Law dictionary

 • Contributor — Con*trib u*tor, n. One who, or that which, contributes; specifically, one who writes articles for a newspaper, magazine, or book. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • contributor — also contributer, mid 15c., from Anglo Fr. contributour, from V.L. *contributorem, agent noun from contribut , stem of contribuere (see CONTRIBUTION (Cf. contribution)). Related: Contributory (early 15c.) …   Etymology dictionary

 • contributor — n. one who gives money 1) a generous; regular contributor 2) a contributor to (a generous contributor to charity) one who contributes scholarly works 3) a prolific; regular contributor 4) a contributor to (a regular contributor to a journal) * *… …   Combinatory dictionary

 • contributor — UK [kənˈtrɪbjʊtə(r)] / US [kənˈtrɪbjətər] noun [countable] Word forms contributor : singular contributor plural contributors 1) someone who gives money, goods, or their time or effort in order to help to achieve something contributor to: a major… …   English dictionary

 • contributor — con|trib|u|tor [kənˈtrıbjutə US ər] n 1.) someone who gives money, help, ideas etc to something that a lot of other people are also involved in ▪ campaign contributors contributor to ▪ Dr Win was a major contributor to the research. 2.) someone… …   Dictionary of contemporary English

 • contributor — con|trib|u|tor [ kən trıbjətər ] noun count 1. ) someone who gives money, goods, or their time or effort in order to help to achieve something: contributor to: a major contributor to the campaign 2. ) someone or something that is one of the… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • contributor — noun ADJECTIVE ▪ important, key, significant, valuable ▪ big, large ▪ leading, main, major …   Collocations dictionary

 • contributor — noun a) A benefactor; someone who donates to charity or some cause. I am a longstanding financial contributor to Amnesty International. b) A person who backs, supports or champions a cause, activity or institution …   Wiktionary

 • contributor — [[t]kəntrɪ̱bjʊtə(r)[/t]] contributors N COUNT: oft N to n You can use contributor to refer to one of the causes of an event or situation, especially if that event or situation is an unpleasant one. → See also contribute Old buses are major… …   English dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”